null

Nabór do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza nabór dla trzech kandydatów na radnych z tytułu mieszkańca, uczęszczających do szkół położonych poza obszarem dzielnicy.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek jest organem konsultacyjno-doradczym, reprezentującym lokalną młodzież. Wspiera młodych ludzi w dzielnicy w realizacji ważnych dla nich kwestii, rozwoju zainteresowań, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych ludzi, a także samorządność uczniowską i młodzieżową.
W skład rady wchodzą przedstawiciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych położonych na terenie dzielnicy Targówek oraz mieszkańcy dzielnicy, uczęszczający do szkół położonych poza obszarem dzielnicy. 

Radnym może być uczeń w wieku od 13 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. 
Jeżeli jesteś aktywnym, młodym mieszkańcem dzielnicy Targówek, bliskie są ci sprawy lokalne, chciałabyś/chciałbyś mieć na nie wpływ oraz interesuje cię jak działa samorząd - zapraszamy. 

Co należy zrobić?

  1. Wypełnij formularz rekrutacyjny – załącznik do ogłoszenia 
  2. Napisz uzasadnienie dlaczego chcesz być radnym MRDT
  3. Obydwa dokumenty prześlij na adres email: pborzecka@um.warszawa.pl w terminie do 15.10.2021 r. do godziny 14:00

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dokonuje Komisja, w której skład wchodzą: Koordynator MRDT, przedstawiciel Prezydium MRDT upływającej kadencji oraz wskazany przez Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pracownik Urzędu Dzielnicy. 
Lista radnych zostanie ogłoszona 22.10.2021 r. na stronie Urzędu Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy. 
 

Załączniki: