null

Nabór do Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w pracach Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji

Warszawski Komitet Rewitalizacji (WKR) to forum współpracy i dialogu przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy.
Do prac w WKR zapraszamy mieszkańców i mieszkanki, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, uczelni wyższych, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. WKR powoływany jest na 2-letnią kadencję. Nabór trwa do 28 sierpnia 2023 r.
 
Szczegółowe informacje: Nabór do Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji