null

„Nie tylko dla orłów”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Nie tylko dla orłów”

Termin realizacji:

01.09.2011-30.06.2012

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 261 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 245 500,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider - Urząd Dzielnicy Targówek
Partner - ZS 113/ Gimnazjum nr 142
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi ok. 140 uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum w wieku 13-14 lat, zamieszkałych na obrzeżach stolicy o średnim i poniżej średnim statusie materialnym, w dużej mierze pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

Cel projektu:

Aktywizacja i rozwój młodzieży w wieku szkolnym, która w dużym stopniu pochodzi ze środowisk o charakterystyce utrudniającej edukację najmłodszych (np.: rodziny dysfunkcyjne, niski poziom wykształcenia opiekunów, negatywny wpływ grupy rówieśniczej).

Zrealizowane efekty:

Różnorodność tematyczna zajęć w projekcie „Nie tylko dla orłów” zapewniła uczniom rozwój, zdobywanie nowych umiejętności praktycznie w dowolnej dziedzinie – nauk ścisłych, humanistycznych, w sferze artystycznej i sportowej.

Realizowane zajęcia dały szansę przeciętnym uczniom odkryć drzemiące w nich talenty, zwiększenie swoich zainteresowań – zdobyć dodatkową satysfakcję z uczenia się, z dokonywanego wysiłku. Projekt był także dobrą okazją dla nauczycieli, aby swoją zawodową pasję realizowali w czystej postaci poprzez autorskie programy przeprowadzanych zajęć.

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"