null

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej

Kombatanci, harcerze władze samorządowe i mieszkańcy – wszyscy uczcili 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Okolicznościowe obchody odbyły się pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej.

Uroczysta oprawa, asysta wojskowa i liczne delegacje - tak uczciliśmy pamięć Warszawskich Powstańców na Targówku. 1 sierpnia o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod powstańczym pomnikiem na terenie naszej dzielnicy.

W trakcie uroczystości okolicznościowe wystąpienia wygłosili; Joanna Mroczek - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Targówek, Jędrzej Kunowski - zastępca burmistrza dzielnicy Targówek oraz płk. Czesław Lewandowski – Powstaniec Warszawski.

Podczas uroczystości  przybyłe delegacje w asyście harcerzy z 51. Dryżyny Harcerskiej „Zieleniec” i 20. Warszawskiej Drużyny Harcerek „Orawa” złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańczej Reduty.

Wykaz delegacji w kolejności składania wieńców:

 • Rada i Zarząd Dzielnicy Targówek: Joanna Mroczek – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Jędrzej Kunowski, Krzysztof Miszewski, Jacek Duczman – zastępcy burmistrza Dzielnicy Targówek
 • Wieniec od Kombatantów: Płk. Czesław Lewandowski – Powstaniec Warszawski, Jadwiga Rydzewska, Zbigniew Gołąbek, płk. Sławomir Majszak.
 • Koalicja Obywatelska: Jadwiga Ciastek, Witold Harasim – radni Targówka 
 • Rada m. st. Warszawy: Beata Michalec, Iwona Wujastyk – radne m.st Warszawy.
 • Prawo i Sprawiedliwość: Marta Borczyńska, Andrzej Grabowski – radni Targówka, Paweł Bruszewski, Adrian Izydorczyk, Jarosław Grzywacz.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Bródna Targówka i Zacisza: Kamil Maciejczuk, Jerzy Żarnecki, Danuta Sprejer
 • SM Bródno: Dariusz Woronowski, Katarzyna Michałowska
 • Szkoła Podstawowa Nr 99 im. Małego Powstańca: Maria Walczak, Krzysztof Marczak.
 • Wieniec od placówek kultury: Agnieszka Szmulewicz - dyrektor CKiA, Rafał Dworacki dyrektor DK Zacisze
 • Rada Seniorów: Zofia Baryczka, Marek Bieżański, Krzysztof Lewandowski
 • SM Praga: Agnieszka Kicek, Grzegorz Tokarski
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy - Oddział Miłośników Bródna: Nina Ziętek, Paweł Michalec, Teresa Stolarska
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów: Zofia Bogudał, Danuta Ziebińska, Stefania Kulma, Alicja Michowicz
 • Fundacja Pomoc Potrzebującym: Barbara Marczak, Olga Kamińska, Mateusz Paradowski
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji: ppłk. Paweł Majchrowski
 • Wieniec od służb mundurowych: Komendant Zbigniew Siemko – Straż Ochrony Kolei, komisarz Marcin Pasik - Policja, brygadier Tomasz Stankowski – Straż Pożarna, naczelnik Maciej Świątek – Straż Miejska.
 • DK Świt: Katarzyna Kordowiak
 • PGR Bródno: Marcin Nowak, Agnieszka Rolewska – Nowak
 • Biblioteka Publiczna na Targówku: Tomasz Kowalski, Grażyna Strzelczak – Batkowska
 • DKDS: Adam Jaworowski

Poczet Sztandarowy: Arkadiusz Stolarski. W uroczystościach wziął udział senator RP Marek Borowski.
Wojskowa asysta honorowa przy pomniku powstańczym – 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki: st. kapral Malikowski, st. szer. Żmijewski, szer. Kazimierak.

Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej
Uroczystości dzielnicowe pod Powstańczą Redutą przy ulicy Bartniczej