null

Rekrutacja do projektu "Obierz kierunek na zatrudnienie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Obierz kierunek na zatrudnienie". W projekcie weźmie udział 100 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Obierz kierunek na zatrudnienie". W projekcie weźmie udział 100 osób w wieku 18-29 lat z obszaru woj. mazowieckiego (zamieszkałych w woj. mazowieckim zgodnie z KC) biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER, w tym:
60 kobiet, 40 mężczyzn

 • 30 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 70 biernych zawodowo
 • min 12 osoby długotrwale bezrobotne
 • min 40 osób (25 Kobiet, 15 Mężczyzn) z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Pierwszeństwo udziału w projekcie przewidziane jest dla osób spełniających poniższe warunki:

 • mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze, tj.: Ostrołęka, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc
 • z niskim wykształceniem
 • z niepełnosprawnościami (Zapewniamy swobodny udział w Projekcie osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności)
 • mających miejsce zamieszkania w powiecie o stopie bezrobocia przekraczającą średnią dla woj. mazowieckiego.
  Są to powiaty:
  miński, mławski, sokołowski, nowodworski, węgrowski, m. Płock, białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, ostrowski, przasnyski, wołomiński, m. Ostrołęka, kozienicki, lipski, ostrołęcki, płocki, płoński, pułtuski, zwoleński, żyrardowski, m. Radom gostyniński, makowski, przysuski, siedlecki, sierpecki, szydłowiecki, żuromiński
  - dla osób długotrwale pozostających bez pracy
  - mających miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (kat. 3 DEGURBY)
  - bez doświadczenia zawodowego
  - opiekujących się dzieckiem lub osobą zależną

Działania projektu obejmują aktywizację zawodową Uczestnika, na które składa się:
- Poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godz./osoba (w tym przygotowanie IPD 4 godz.)
- Szkolenie zawodowe zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji lub Staż zawodowy
- Inne wsparcie wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika

W ramach projektu uczestnikom przysługuje następujące wsparcie dodatkowe:
- Refundacja kosztów dojazdu na wsparcie
- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną
- Stypendium szkoleniowe i/lub stażowe

Zachęcamy do kontaktu z nami - chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie www.ictszkolenia.pl

Załączniki: