null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów przy ul. Chodeckiej 18, Krasiczyńskiej 3 i 5 i ul. Łojewskiej 28 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie tj.:
- ul. Chodeckiej 18 (dz. ew. nr 24/4 z obrębu 4-08-04)
- ul. Krasiczyńskiej 3 i 5 (dz. ew. 49/4 z obrębu 4-08-08)
- ul. Łojewskiej 28 (dz. ew. nr 49/2 z obrębu 4-08-08).

                                                                                                    Warszawa, 27 czerwca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.115.2022.MOR                                                                
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust. 7 ustawy              z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j.) podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie tj.:
- ul. Chodeckiej 18 (dz. ew. nr 24/4 z obrębu 4-08-04)
- ul. Krasiczyńskiej 3 i 5 (dz. ew. 49/4 z obrębu 4-08-08)
- ul. Łojewskiej 28 (dz. ew. nr 49/2 z obrębu 4-08-08).