null

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, lokalizacja nieruchomości: Targówek, ul. św. Wincentego 90 A

Informacja na podstawie załącznika do zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r.

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

  • Adres i oznaczenie nieruchomości: ul. św. Wincentego 90 A, dz. ew. nr 7 /1, obręb 4-09-31
  • Powierzchnia nieruchomości: 13,00 m2
  • Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany z przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel przy ul. św. Wincentego.
    Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:Dotychczasowa stawka dzierżawy gruntu wynosi 15,00 zł. za m2+23%VAT- płatny w stosunku miesięcznym do 10-ego każdego miesiąca.
  • Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania: Na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na gruncie o pow. 13,00 m2 znajduje się magazyn blaszany do przechowywania wiązanek i kwiatów.
  • Zasady aktualizacji opłat: Aktualizacja czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. Grunt użytkowany przez obecnego użytkownika.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca czerwca 2021 r.
Informacja telefoniczna: 22 594 07 06, 22 594 07 07