null

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokali użytkowych przy ul. św. Wincentego 30 oraz ul. Nieszawskiej 3B

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o konkursie na wynajem lokali użytkowych przy ul. św. Wincentego 30 oraz ul. Nieszawskiej 3B. Oferty należy składać w terminie od dnia 7.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. do godz. 10.00

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 1. lokal przy ul. św. Wincentego 30 w Warszawie
  • powierzchnia lokalu – 28,13 m2
  • usytuowanie - lokal składa się z 2 odrębnych pomieszczeń: I pomieszczenie o pow. 13,77 m2 z wejściem od strony ul. św. Wincentego , II pomieszczenie z wc, o pow. 14,36 m2 z wejściem z klatki schodowej od strony podwórka
  • stan formalno - prawny budynku - własność m. st. Warszawy
  • wyposażenie lokalu - instalacja elektryczna, co, ccw i wodno - kanalizacyjna
  • stan techniczny lokalu – do remontu
  • przeznaczenie lokalu - biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców
  • dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami - brak
  • minimalna stawka czynszowa netto – 20,00 zł/m2
  • wysokość wadium – 562,60 zł
  • czas na jaki lokal zostanie wynajęty - do 5 lat
  • okres związania ofertą - do 60 dni
    
 2. lokal przy ul. Nieszawska 3B w Warszawie
  • powierzchnia lokalu – 51,50 m2 (36,15 m2 pow. podst. + 15,50 m2 pow. piwnicy przynależnej do lokalu)
  • usytuowanie - parter w budynku pawilonu handlowego z bezpośrednim zejściem do piwnicy
  • stan formalno - prawny budynku - własność m. st. Warszawy
  • wyposażenie lokalu - instalacja elektryczna i wodno - kanalizacyjna
  • stan techniczny lokalu – do remontu
  • przeznaczenie lokalu - biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców
  • dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami - brak
  • minimalna stawka czynszowa netto – 16,00 zł/m2 za powierzchnię podstawową, 8,00 zł/m2 za powierzchnię piwnicy
  • wysokość wadium – 702,40 zł
  • czas na jaki lokal zostanie wynajęty - do 5 lat
  • okres związania ofertą - do 60 dni

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego są:

 • Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pok. 14, tel. 22-679-41-76 w godz. 10.00- 14.00 - dotyczy lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 30,
 • Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. 21, tel. 22-594-07-20 w godz. 10.00- 14.00- dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Nieszawskiej 3B

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 7.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa, nr 97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.
Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.
Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl i www.zgntargowek.pl.

Załączniki: