null

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat: ul. Krasnobrodzka 7

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, że w dniu 10.08.2022 r. został opublikowany na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Adres nieruchomości:

ul. Krasnobrodzka 7, Warszawa, Pawilon nr 7

Numer księgi wieczystej:

KW 172918 dz.19

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:

dz. ew. Nr 19 oraz Nr 45 z obrębu  4-08-03 

Powierzchnia nieruchomości:

10,00 m2

Opis nieruchomości:    

Nieruchomość zagospodarowana, na której zlokalizowany jest kiosk handlowy, handlowy  o powierzchni 10,00 m2,

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości oraz sposobie zagospodarowania:

Kiosk handlowy z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

Okres dzierżawy:

do 3 lat

Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (netto):

Dotychczasowa stawka dzierżawy gruntu wynosi 39,23 zł. za m2 +23%VAT- płatny w stosunku miesięcznym 

Termin wnoszenia opłat:

do 10 - ego każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat:

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.