null

Ograniczenia w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 7 z dnia 21 stycznia 2022 r. dotyczące ograniczeń w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 24.01.2022 r. wprowadzone zostają następujące zasady obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic):

 1. Obsługa klienta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd – po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji internetowych rezerwacje.um.warszawa.pl, a także  bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty.
 2. Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja).

Obsługa klientów Urzędu będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takim jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp.
Osoby nie stosujące się do nakazu zakrywania nosa i ust maseczką będą wpuszczane do budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz obsługiwane w trybie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzedu, wyłącznie w przypadku gdy okażą dobrowolnie, lub na żądanie uprawnionych służb, dokument potwierdzający, że zgodnie z par. 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. są zwolnione z tego obowiązku. 

Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszawa19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic. 
Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115.
Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).
Ogłoszenie zastępuje ogłoszenie nr 6 z 24.06.2021 r., które traci moc. 
Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.    

Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja)

 • ul. Falęcka 10 (Mokotów)
 • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)
 • ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
 • ul.  gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
 • ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek)
 • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
 • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
 • ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany)
 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego)
 • ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego)

Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP:/UMSTWarszawa/skrytka
Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargiwnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy 
(proszę wskazać biuro Urzędu)
Ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

Adresy urzędu m. st. Warszawy oraz urzędów dzielnic znajdują się na stronach internetowych urzędów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl