null

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Targówek w kadencji 2021-2024 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji, widok ogólny na salę konferencyjną - przy stole konferencyjnym: członkowie Rady Seniorów, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Dębski, wiceburmistrz Jacek Duczman oraz burmistrz Małgorzata Kwiatkowska
zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji 2021-2024

Małgorzata Kwiatkowska - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - w dniu 14 września 2021 r. zwołała pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Targówek w kadencji 2021-2024 r.

Członkami Rady Seniorów Dzielnicy Targówek w kadencji 2021 – 2024 r. zostali:

 • Zofia Baryczka,
 • Marek Bieżański, 
 • Joanna Celińska,
 • Witold Harasim, 
 • Lilianna Lach, 
 • Krzysztof Lewandowski,
 • Zbigniew Lewandowski,
 • Bożena Ołdak,
 • Jerzy Pluta,
 • Jadwiga Wróblewska,
 • Danuta Ziębińska. 

Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybrała spośród swoich członków:

 • przewodniczącego Rady - Krzysztofa Lewandowskiego, 
 • zastępcę przewodniczącego Rady - Marka Bieżańskiego,
 • sekretarza Rady - Zofię Baryczka,
 • przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów - Joannę Celińską.

Rada jako reprezentant wszystkich seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowisk osób starszych współpracuje z władzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania  i realizacji polityki senioralnej.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.
Do zadań Rady należy w szczególności:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,
 • pełnienie roli konsultacyjnej i doradczej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy są jawne i odbywają się 
w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. L. Kondratowicza 20) nie rzadziej niż raz na kwartał. Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek, w której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów, jak również inne informacje w zakresie polityki senioralnej. 

Adres korespondencyjny:
Rada Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
ul. L. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
tel. (22) 44 38 741
fax (22) 44 38 758
e-mail: rstargowek@op.pl

zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji, widok ogólny na salę konferencyjną - przy stole konferencyjnym: członkowie Rady Seniorów, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Dębski, wiceburmistrz Jacek Duczman oraz burmistrz Małgorzata Kwiatkowska
Zobacz galerię (5 zdjęć)
zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji, od lewej przy stole konferencyjnym: trzech członków Rady Seniorów, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Andrzej Dębski, wiceburmistrz Jacek Duczman oraz burmistrz Małgorzata Kwiatkowska
zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji, na pierwszym planie pięciu członków Rady Seniorów przy stole konferencyjnym
zdjęcie z pierwszego posiedzenia Rady Seniorów w nowej kadencji, na pierwszym planie czterech członków Rady Seniorów przy stole konferencyjnym (sala konferencyjna urzędu)
zdjęcie grupowe: naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - Andrzej Dębski, wiceburmistrz Jacek Duczman, burmistrz Małgorzata Kwiatkowska oraz członkowie Rady Seniorów (10 osób) na tle ścianki promocyjnej dzielnicy Targówek