null

Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy, za stołem konferencyjnym siedzą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, sześć osób

29 września 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Podczas spotkania Burmistrz Dzielnicy Targówek – Małgorzata Kwiatkowska - złożyła podziękowania dla byłej Przewodniczącej Zespołu – Katarzynie Gałązce-Grąbczewskiej oraz byłym członkom Zespołu za 12 lat społecznej międzyinstytucjonalnej pracy w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
Kierując podziękowania Burmistrz podkreśliła zaangażowanie poszczególnych członków w prace Zespołu oraz ogromną rolę, jaką odgrywa on w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej, bowiem na przestrzeni 12 lat działalności Zespół założył ponad 2400 "Niebieskich Kart" i tym samym monitorował rodziny, w których dochodziło do niepokojących sytuacji.
Po części oficjalnej nowy Zespół rozpoczął obrady od wyboru Przewodniczącego, którą ponownie została Katarzyna Gałązka-Grąbczewska oraz Zastępcy Przewodniczącego, którą została Dorota Krawczyk-Rosa.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, polegającej na skoordynowanym systemie pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej. Zespół integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poniżej podajemy dane kontaktowe dla wszystkich potrzebujących wsparcia.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  przy Ośrodku Pomocy Społecznej

sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy, na pierwszym planie burmistrz dzielnicy Małgorzata Kwiatkowska oraz dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zobacz galerię (2 zdjęć)
sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy, za stołem konferencyjnym siedzą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, sześć osób