null

Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program Regionalny), Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski), logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny)

Tytuł projektu:

Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie.

Wartość projektu:

370 363, 75 zł

Kwota dofinansowania:  

313 173, 75 zł

Okres realizacji projektu:

01.08.2021 – 30 .06.2022

Partner  projektu:

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Remiszewska 40 oraz ReStore przy ul. Łojewskiej 12  (warsztaty ekologiczno – przyrodnicze)
Wyposażenie:  ponad 100 tys. złotych na zakup 25 komputerów do pracowni informatycznej i doposażenie pracowni przyrodniczej oraz  zakup materiałów dydaktycznych.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 64 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 114 poprzez organizację zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia:

  • wyrównawczych z matematyki, języka polskiego jako obcego, języka angielskiego;
  • kół zainteresowań z matematyki i fizyki;
  • informatycznych obejmujących robotykę, programowanie i bezpieczeństwo w sieci;
  • warsztatów ekologiczno – przyrodniczych.