null

Polski Związek Niewidomych i Słabowidzących - Koło Praga - Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dojazd:
linia autobusowa nr: 169
linie tramwajowe nr: 3 i 25
W okolicy siedziby Związku mówiona sygnalizacja świetlna.

Spotkania:
wtorek 16.00 - 18.00, czwartek 13.00 - 16.00.

Członkami Koła są osoby niewidome i słabowidzące. Dorośli i dzieci. Koło obejmuje opieką 499 osób, w tym z Dzielnicy Targówek 198.

Celem statutowym Koła jest praca na rzecz wspierania rozwoju i podnoszenia jakości życia inwalidów wzroku przy uwzględnieniu stopnia utraty wzroku, wieku, wykształcenia, współwystępujących dodatkowo schorzeń i zaburzeń rozwojowych oraz sytuacji socjalno-bytowej.

Realizując swoje cele statutowe Koło prowadzi następujące działania:
  • ustala indywidualne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku w zakresie rehabilitacji
  • prowadzi punkt informacyjny dla inwalidów wzroku
  • organizuje spotkania grup wsparcia integracyjnego
  • organizuje różne formy rehabilitacji grupowej dla członków
  • udziela pomocy inwalidom wzroku w docieraniu do odpowiednich instytucji
  • organizuje działalność rehabilitacyjną członków Koła, głównie w zakresie kultury, turystyki, sportu, szkoleń grupowych i indywidualnych
  • organizuje spotkania integracyjne
  • podejmuje działania zmierzające do uzyskania środków finansowych lub materialnych, umożliwiających rozszerzenie działalności Koła
  • pomaga członkom Koła w załatwianiu dofinansowania z PCPR-ów na turnusy rehabilitacyjne i inne
  • podejmuje działania interwencyjne w sprawach członków Koła.