null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 13

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13

ul. Odrowąża 19, 03-310 Warszawa
tel. 22 811 05 22, 22 811 26 46
e-mail: ppp13@edu.um.warszawa.pl
www: e.poradnia13.waw.pl/wordpress/

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00,  a w soboty od 8.00 do 16.00.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, działających na terenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Z każdą placówką na terenie dzielnicy Targówek współpracuje psycholog poradni, który prowadzi badania dzieci i uczniów, koordynuje przebieg działań diagnostycznych oraz związanych z wydawaniem dokumentów – orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy. Informacje dotyczące kontaktu z psychologami dostępne są w tabeli Przydział placówek, a także w każdej szkole i przedszkolu. Psycholog opiekujący się daną placówką prowadzi także indywidualne konsultacje dla pedagogów, wychowawców i rodziców dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. 

Poradnia prowadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych. Zapisy do specjalistów oraz na zajęcia możliwe są w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osób prowadzących.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną o sposobie realizacji zajęć postdiagnostycznych decydują osoby prowadzące, u których można uzyskać szczegółowe informacje. Zmianie mogą ulec również godziny pracy poradni.