null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 21 lutego 2022 r., godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Targówek oraz programów jakie były realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską i Policję w roku 2021.
  2. Informacja o planach i formule działania programu Bezpieczne Osiedle na rok 2022.
  3. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy jokarpinska@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.