null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 7 marca 2022 r., godz. 16.00.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 7 marca 2022 r., godz. 16.00. 
Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2021 r.
  2. Sprawozdanie z działalności SZPZLO Warszawa - Targówek za rok 2021.
  3. Informacja dotycząca połączenia dwóch podmiotów w SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek.
  4. Informacja dotycząca działania nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców Targówka.
  5. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy jokarpinska@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.