null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 24 sierpnia 2021 r., godz. 17.30

Porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 24 sierpnia 2021 r., godz. 17.30

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym 

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030".

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do składu osobowego Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

3.    Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@targowek.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,  wizerunku oraz treści wypowiedzi.