null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 28 lutego 2022 r., godz. 16.00

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 28 lutego 2022 r., godz. 16.00 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Warszawska Oświata w 2022 roku w tym 1,5 rocznika uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.
  2. Podsumowanie akcji „Zima w Mieście 2022”.
  3. Nowe strony internetowe placówek edukacji.
  4. Wolne wnioski

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.