null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 10 marca 2022 r., godz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania załącznika Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2021 r.
  3. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy jokarpinska@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.