null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 26 kwietnia 2022 r., godz. 16.30.

Posiedzenie wyjazdowe odbędzie się w ARTENEUM, ul. Radzymińska 121

  1. Informacja o realizacji ,,Koncepcji programowo-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ul. Kołowej 18’’.
  2. Wolne wnioski.