null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zwołanego na 13 lipca 2022 r., godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  1. Zaopiniowanie Stanowiska Rady Dzielnicy Targówek w sprawie budowy i remontów dróg w związku z rozbudową i modernizacją ZUSOK oraz intensyfikacją zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Targówek Fabryczny.
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: targowek.wor@um.warszawa.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.