null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Rozwoju, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 4 listopada 2021 r., godz. 16.00 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. (omawiają wszystkie komisje).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 (omawia Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (omawia Komisja Rozwoju).
  4. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@targowek.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.