null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 8 czerwca 2021 r.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 8 czerwca 2021 r., godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.
  2. Informacja dotycząca skutków pandemii w działalności klubów sportowych, sytuacji finansowej OSiR oraz oferty sportowej w Dzielnicy Targówek.
  3. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@targowek.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link. Jednocześnie WOR informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.