null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania oraz Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 26 października 2021 r., godz. 17.00 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  1. Informacja Zarządu Dzielnicy o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy po III kwartale 2021 roku (wydatki majątkowe/ zadania inwestycyjne). 
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@targowek.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,  wizerunku oraz treści wypowiedzi.