null

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanej na dzień 28.10.2021 r., która odbędzie się o godz. 17.00 (tryb zdalny).

  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 17/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w uchwale Nr XLI/141/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2021 r. –„Kontrola porozumienia między m.st. Warszawą dzielnicą Targówek, a Spółdzielnią mieszkaniową Bródno z dnia 24.10.2019 r. w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych osobom uprawnionym”.
  2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 18/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w uchwale Nr XLI/141/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2021 r. –„Kontrola funkcjonowania instytucji kulturalnych na terenie dzielnicy Targówek za 2018 r. w zakresie polityki kadrowej, oferty kulturalnej oraz wydatkowania środków publicznych”.
  3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 19/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w uchwale Nr XLI/141/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2021 r. – „Kontrola przydziału lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, w Warszawie przy ulicy Odrowąża”.
  4. Wolne wnioski.