null

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanej na dzień 15.06.2021 r.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanej na dzień 15.06.2021 r. która odbędzie się o godzinie 17.00, tryb zdalny

  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 17/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w uchwale Nr XLI/141/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2021 r. – "Kontrola porozumienia między m.st. Warszawą dzielnicą Targówek, a Spółdzielnią mieszkaniową Bródno z dnia 24.10.2019 r. w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych osobom uprawnionym".
  2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 19/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w uchwale Nr XLI/141/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2021 r. – „Kontrola przydziału lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, w Warszawie przy ulicy Odrowąża”.
  3. Wolne wnioski.