null

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w dniu 7 grudnia 2022 r., godz. 16:30. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. L. Kondratowicza 20, sala 127.

Porządek obrad:

  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 32/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 28 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zawartej w Uchwale nr LXI/189/2022 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 15 marca 2022 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2022 r.- „Kontrola funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji na Targówku w latach 2018-2019 w zakresie wydatkowania dotacji celowych oraz realizacji remontów i inwestycji”.
  2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 34/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 04 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do przeprowadzenia kontroli zawartej w Uchwale nr LXVIII/198/2022 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 15 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy kontroli Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, a w szczególności „Wioski Żywej Archeologii” oraz Fundacji Gesta.
  3. Wolne wnioski.