null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 7 października 2021 r., godz. 17.00

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 7 października 2021 r., godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dotycząca organizacji nauczania w Szkole Podstawowej nr 84, w szczególności: wyeliminowania zmianowości, możliwości pozyskania dodatkowej powierzchni oraz rozbudowy głównego budynku szkolnego. 
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: grymkiewicz@targowek.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,  wizerunku oraz treści wypowiedzi.