null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 6 czerwca 2022 r., godz. 16:00.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 6 czerwca 2022 r., godz. 16:00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  1. Informacja Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o realizacji bieżących zadań.
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: targowek.wor@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.