null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, które odbędzie się 30 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad.

  1. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie: „Kontrola funkcjonowania instytucji kulturalnych na terenie dzielnicy Targówek z 2018 r.”.
  2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie: „Kontrola przydziału lokali mieszkalnych w budynku komunalnym, w Warszawie przy ul. Odrowąża”.

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie: „Kontrola porozumienia między m.st. Warszawą dzielnicą Targówek, a Spółdzielnią mieszkaniową Bródno z dnia 24.10.2019 r. w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych osobom uprawnionym”.
Wolne wnioski.
Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.

W dniu komisji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.