null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, które odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Powołanie Zespołu Kontrolnego – kontrola placówek oświaty i wychowania, domów kultury, ośrodka sportu i rekreacji położonych na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym, realizujących ofertę programową z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji dla osób poniżej 18 roku życia w zakresie stosowania procedur związanych z bezpieczeństwem, ochroną i przeciwdziałaniem przemocy seksualnej wobec osób małoletnich.
  2. Powołanie Zespołu Kontrolnego:
    1. kontrola Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym w zakresie współpracy z Fundacją „Gesta” z siedzibą w Kaliszu, ul. Podmiejska 7/73, nr KRS [dane zanonimizowane] lub innymi podmiotami, które były lub są reprezentowane przez osoby działające w organach Fundacji „Gesta” oraz w zakresie finansowania ich działalności ze środków publicznych, w szczególności na działanie Wioski Żywej Archeologii działającej przy Domu Kultury „Świt” w m.st. Warszawie;
    2. nadzór i weryfikacja osób prowadzących Wioskę Żywej Archeologii działającą przy Domu Kultury Świt w m.st. Warszawie, które wykonywały pracę bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą;
    3. posiadanie przez organizatorów Wioski Żywej Archeologii warunków oraz pozwoleń na wytwarzanie żywności oraz przetrzymywanie zwierząt, w tym zwierząt będących pod ochroną.
  3. Wolne wnioski.