null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 25 stycznia 2022 r., godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/172/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 8 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  2. Wolne wnioski.