null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Rozwoju, Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Rozwoju, Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 26 lipca 2022 r., godz. 17:00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. – druk nr 348.
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: targowek.wor@um.warszawa.pl


Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.


Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.


Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.