null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania oraz Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie od frontu Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20, napis "komunikat"

Wspólne posiedzenie w/w komisji zostało zwołane na 23 sierpnia 2022 r., na godz. 17:00.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

  1. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o przebiegu wykonania inwestycji w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w I półroczu 2022 r.
  2. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: targowek.wor@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.