null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Rozwoju, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 14 marca 2022 r., godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania załącznika Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2021.
  2. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat realizacji wydatków majątkowych w 2021 r.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok (omawia Komisja Sportu i Rekreacji oraz Komisja Budżetu i Planowania).

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy grymkiewicz@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.