null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, iż od dnia 2 sierpnia 2021 r. odwieszona została na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Św. Wincentego 87, I piętro, pokój nr 21.
Obsługa klientów w Punkcie świadczona jest osobiście, jak również telefonicznie pod numerem (22) 44 38 732 w godzinach pracy Punktu (informacja poniżej).

Bezpłatne porady dla mieszkańców

Masz problemy, przeżywasz życiowy kryzys? Doświadczasz przemocy?
Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z uzależnieniem od alkoholu oraz środków odurzających. Jesteś członkiem rodziny osoby uzależnionej?
Nie zwlekaj!

Zapraszamy do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Św. Wincentego 87. Wejście - klatka nr I (I piętro - pokój nr 21); tel. (22) 44-38-732 (czynny w godzinach pracy konsultantów)

 • poniedziałek:10.00 - 14.00 oraz 16.00 - 19.00
 • wtorek: 12.00 - 16.00 
 • środa: 10.00 - 14.00
 • czwartek: 10.00 - 14.00 oraz 16.00 - 20.00
 • piątek: 16.00 -   20.00

Czym jest punkt informacyjno-konsultacyjny?

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny to miejsce, w którym przez 5 dni w tygodniu prowadzona jest bezpłatna pomoc konsultacyjna skierowana do mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Z pomocy konsultantów mogą skorzystać dorośli mieszkańcy, a także młodzież mająca problemy psychologiczne i prawne oraz problemy związane z uzależnieniami, współuzależnieniem oraz HIV/AIDS.

Celem działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego jest:

 • zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości przyjmowania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz przyczyn i skutków stosowania przemocy w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym,
 • ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o podejmowanych przez Miasto działaniach profilaktycznych oraz edukacyjnych w obszarze rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy i przeciwdziałania HIV/AIDS,
 • zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień,
 • zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz doznających i stosujących przemoc, będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Nasi specjaliści zapewniając anonimowość i poczucie zaufania, udzielają pomocy oraz wsparcia osobom:

 • uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom,
 • doświadczającym przemocy,
 • stosującym przemoc,
 • mającym problemy emocjonalne,
 • potrzebującym pomocy prawnej,
 • potrzebującym wsparcia psychologicznego,
 • podejmującym ryzykowne zachowania, a także żyjącym z HIV/AIDS, rodzinom i ich bliskim.

Jak pomagamy?

Do zadań konsultantów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należą:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji i porad:
  • prawnych,
  • psychologicznych,
  • pedagogicznych 
  • oraz porad z zakresu:
   • profilaktyki uzależnień,
   • pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
   • profilaktyki HIV/AIDS,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • prowadzenie informacji telefonicznej.

Kim są nasi specjaliści?

Nasi konsultanci to fachowcy posiadający szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania pomocy potrzebującym. Są otwarci na wszelkie problemy i wyzwania. Zawsze z życzliwością i ze zrozumieniem podchodzą do każdego potrzebującego.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym czekają na Państwa: Radcowie Prawni, Psycholodzy, Pedagog, Edukator profilaktyki uzależnień.

Kto nadzoruje prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego?

Nadzór nad pracą Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa), tel. kontaktowy: (22) 44-38-730, e-mail: mciszewska@um.warszawa.pl

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki: