null

Radni Targówka wsparli uchodźców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pomieszczenie wypełnione darami dla uchodźców, na pierwszym planie stoi pięć osób, wyciągających ręce w goście splecionych rąk. Od prawej: Kamil Maciejczuk – radny Dzielnicy, Joanna Mroczek - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Justyna Rucyk – radna dzielnicy Targówek, Katarzyna Gałązka–Grąbczewska wicedyrektorka OPS, Andrzej Dąbrowski - radny Targówka.
Na zdjęciu od prawej: Kamil Maciejczuk – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, Joanna Mroczek - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Justyna Rucyk – radna dzielnicy Targówek, Katarzyna Gałązka–Grąbczewska wicedyrektorka OPS, Andrzej Dąbrowski - radny Targówka

Ośrodek Pomocy Społecznej z dzielnicy Targówek od ponad miesiąca aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej dzielnicy.

Obecnie pod opieką ośrodka znajduje się ponad 4.500 uchodźców – głównie kobiety i dzieci - potrzebujących wsparcia. Wydawanie środków czystości, pożywienia i odzieży prowadzone jest na bieżąco, jednak bywają dni, że niektórych produktów po prostu zaczyna brakować.
Kilka dni temu, radny dzielnicy Targówek -  Jerzy Żarnecki - wystąpił do Rady Dzielnicy z inicjatywą zbiórki pieniędzy, przeznaczonych na zakup żywności dla uchodźców. Wszystkie ugrupowania z Rady Dzielnicy Targówek poparły tę inicjatywę. Radni z zebranych pieniędzy zakupili niezbędne produkty, które pozwoliły wesprzeć Ukraińców jeszcze przed prawosławnymi Świętami Wielkanocnymi. W przekazaniu darów dla OPS-u z Targówka wzięli udział radni: Joanna Mroczek, Justyna Rucyk, Kamil Maciejczuk i Andrzej Dąbrowski.