null

Rady osiedli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednostki niższego rzędu (rady osiedli, samorządy mieszkańców) funkcjonują w dzielnicach jako jednostki pomocnicze. Gremia te przewidziane zostały w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). W praktyce większość jednostek niższego rzędu w dzielnicach określana jest mianem rad osiedli (źr. informacji: Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy).

Strony internetowe rad osiedli w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: