null

Referat Inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Opracowanie planów inwestycyjnych Dzielnicy Targówek w zakresie obiektów kubaturowych, bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych, końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem wytworzonego majątku.
2. prowadzenie spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych,
3. pełnienie nadzorów inwestorskich,
4. opracowanie materiałów niezbędnych do sprawozdań w zakresie obiektów kubaturowych i związanych z budową boisk sportowych zadań inwestycyjnych,
5. nadzorowanie usuwania usterek w okresie gwarancji i rękojmi za wady.