null

SZPZLO Warszawa - Targówek rekrutuje do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie na którym widać pielęgniarkę oraz seniora oraz napis: Rekrutacja, Dom Dziennej Opieki Medycznej. Na obrazku znajduje się także logo SZPZLO Warszawa-Targówek.

<p>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek prowadzi rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach programu unijnego.</p>

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek prowadzi rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach programu unijnego.

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

Program jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
Początek turnusu już od 01.05.2021. Turnus trwa min 30 dni do maks. 120 dni. Ośrodek otwarty będzie w godz. 8:00 - 18:00 (od poniedziałku do piątku).
Podczas turnusu zapewniona będzie kompleksowa opieka (ustalamy indywidualny program dla każdej osoby) oraz wyżywienie.

Wśród usług świadczonych w trakcie dziennego pobytu znajdą się: indywidualne konsultacje lekarza specjalisty w zakresie geriatrii oraz rehabilitacji medycznej, w razie potrzeby konsultacje innych lekarzy specjalistów (neurologa, kardiologa, psychiatry, geriatry, itp.), opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, konsultacje psychologiczne, zajęcia rekreacyjne.

Osoby, które mogą wziąć udział w rekrutacji:

  • które ukończyły 18 lat (>65 r.ż. otrzymują dodatkowe punkty preferencyjne), mieszkańcy Warszawy,
  • pacjenci po bezpośrednio przebytej hospitalizacji lub przed zaplanowaną hospitalizacją,
  • pacjenci niesamodzielni (Ci którzy posiadają oceną stanu samodzielności w skali Barthel'a od 40 do 65 punktów)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej SZPZLO Warszawa - Targówek: https://www.zoztargowek.waw.pl (link otwiera się w nowym oknie)

Załączniki: