null

Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest w ośmiu placówkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
  • Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
  • Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

Planowany okres realizacji projektu:

01.12.2019-30.04.2022 r. 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój doradztwa zawodowego i poprawa, jakości usług w zakresie doradztwa. W ramach projektu realizowane są zajęcia indywidualne  z uczniami (np. diagnoza predyspozycji, spotkania z rodzicami, udzielanie informacji na temat zawodów). W placówkach utworzono Punkty Informacji i Kariery (PIK), które zostały wyposażone  w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz literaturę. 

połączone logo Funduszy Europejskich - Program regionalny, Mazowsza, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej i Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)