null

Społeczna Rada Kombatancka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Społeczna Rada Kombatancka przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


Społeczna Rada Kombatancka przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek została powołana uchwałą Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w dniu 28 stycznia 2003r. jako organ doradczo- opiniujący w odniesieniu do podejmowanych i realizowanych przez Urząd Dzielnicy problemów związanych z działalnością Związków i Stowarzyszeń Kombatanckich oraz ich członków, działających w obszarze administracyjnym dzielnicy i reprezentuje interesy wszystkich środowisk kombatanckich. Podstawą organizacyjno – prawną działania Rady kombatanckiej jest Regulamin Działania Rady Kombatanckiej, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Dzielnicy o powołaniu Rady Działalność Rady Kombatanckiej, której działalność koncentruje się na trzech podstawowych grupach tematycznych:
1) historyczno – patriotycznej,
2) socjalnej,
3) informacyjno – edukacyjnej.

W skład Społecznej Rady Kombatanckiej wchodzą przedstawiciele rekomendowani przez środowiska kombatanckie, działające w obszarze administracyjnym Dzielnicy, tj.:

  1. Czesław Lewandowski - Przewodniczący Rady (Związku Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych)
  2. Jadwiga Rydzewska - Sekretarz Rady (Związku Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych)
  3. Edward Kublik - Członek Rady (Związek Synów Pułku)
  4. Leszek Żubiński - Członek Rady (Związku Żołnierzy Wojska Polskiego)
  5. Mikołaj Popow - Członek Rady (Stowarzyszenie Pamięci gen. Z. Berlinga)
  6. Leon Niegowski - Członek Rady (Związek Inwalidów Wojennych)
  7. Michał Swojak - Członek Rady (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej)
  8. Józef Sobociński - Członek Rady (Związek Powstańców Warszawskich)
  9. Witold Harasim - Przedstawiciel Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej odbywają się w w Urzędzie Dzielnicy Targówek (ul. Kondratowicza 20).

Adres korespondencyjny:
Społeczna Rada Kombatancka przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
tel. (22) 44 38 729
fax (22) 44 38 758
e/mail: aosowiecka@targowek.waw.pl