null

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku” jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Dom prowadzi również miejsce całodobowego pobytu dla osób korzystających jednocześnie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” w formie wsparcia dziennego.

Zadania

Do głównych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku" należy udzielanie wsparcia społecznego osobom, które przejawiają poważne trudności w czynnościach życia codziennego, zwłaszcza w kształtowaniu stosunków z otoczeniem.

Podstawy prawne

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą Nr XLI/1128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kontakt

ŚDS NA TARGÓWKU TYP A
Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
telefony: 22 614 21 33508 661 167
sds@sds-targowek.waw.pl
godziny pracy: 8.00 - 16.00

ŚDS NA TARGÓWKU TYP B
ul.Suwalska 11, 03-252 Warszawa
telefony: 22 814 16 79508 661 158
sds@sds-targowek.waw.pl
godziny pracy: 8.00 - 16.00

strona internetowa: http://sds-targowek.waw.pl