null

"Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.”

Termin realizacji:

01.09.2012 - 31.10.2014

Źródła finansowania:

 • Europejski Fundusz Społeczny,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
 • Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 607 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 607 000,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider: Urząd m.st. Warszawy (dzielnice: Targówek, Praga-Południe, Wola, Ochota, Ursynów, Wilanów)
Partner: Akademia Leona Koźmińskiego

Grupa docelowa:

Małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoje siedziby na terenie sześciu dzielnic biorących udział w projekcie (Targówek, Praga-Południe, Wola, Ochota, Ursynów, Wilanów)

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą sześciu dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP.

Do celów szczegółowych należą:

 • zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP poprzez organizację spotkań, moderowanie kontaktów, promocję dobrych praktyk,
 • zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP,
 • opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP,
 • wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych (portale internetowe, bazy danych),
 • absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP.

Zrealizowane efekty:

 • w ramach projektu, w sześciu dzielnicach regularnie odbywają się bezpłatne spotkania przedsiębiorców:
  • spotkania ogólne dot. sieciowania – mające na celu nawiązanie biznesowych relacji pomiędzy właścicielami małych i średnich firm
  • spotkania tematyczne – umożliwią pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na temat różnych aspektów prowadzenia firmy
 • opublikowano sześć raportów o stanie przedsiębiorczości w dzielnicach biorących udział w projekcie,
 • odbyła się także ogólnowarszawska konferencja podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"