null

Szczepienia ochronne dla dzieci z Ukrainy / Захисні щеплення для дітей з України

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzieci przebywające na terenie Polski powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych / Діти, які перебувають у Польщі, мають бути вакциновані відповідно до чинної Програми профілактичних щеплень.

Osoby poniżej 19 roku życia przebywające na terytorium Polski powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych.

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka – skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Szczepionki są bezpłatne, bezpieczne i skuteczne. Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
Rekomendujemy wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym.
Na szczepienie kwalifikuje lekarz. Poproś koordynatora miejsca pobytowego o kontakt z Koordynatorem Pomocy Medycznej lub skorzystaj z porady lekarza rodzinnego (w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Przed szczepieniem dziecko zostanie przebadane przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz jego aktualny stan zdrowia. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych wykonanych na Ukrainie, w tym o terminach szczepień, decyduje POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.
Oprócz szczepień obowiązkowych zaleca się także szczepienie przeciwko COVID-19 – mogą z niego skorzystać dzieci od ukończenia 5 roku życia.
Szczepienia ochronne dla dzieci są konieczne jeśli chcesz skorzystać z opieki żłobkowej.


Особи віком до 19 років, які проживають у Польщі довше трьох місяців, зобов'язані проходити профілактичні щеплення.

Подбайте про здоров’я своєї дитини – скористайтеся безкоштовними щепленнями. Вакцини безкоштовні, безпечні та ефективні. Зробивши щеплення, ви отримаєте внутрішній спокій, що в результаті запевнить безпеку оточуючим та вашим близьким.
Ми рекомендуємо проводити профілактичні щеплення з дня прибуття в Польщу дітям, які не щеплені від інфекційних захворювань. 

Призначається лікар для вакцинації. Зверніться до координатора медичної допомоги або зверніться за консультацією до сімейного лікаря (у Центрі первинної медико-санітарної допомоги). Вашу дитину перед вакцинацією огляне лікар. Завдяки цьому ви перевірите поточний стан здоров’я вашої дитини. Рішення про початок, продовження або доповнення проведення профілактичних щеплень, що проводилися в Україні, включно з датами проведення щеплень, приймається медичним працівником, який опікується дитиною, відповідно до розробленого індивідуального календаря щеплень.

Крім обов’язкових щеплень, рекомендується щеплення від COVID-19 – ним можуть скористатися діти з 5 років.
Захисні щеплення дітям необхідні, якщо ви хочете скористатися послугами дитячого садка.