null

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Obiekt szkolny dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00

Szkoła Podstawowa nr 42 od 2002 roku jest szkołą z klasami integracyjnymi. Obecnie klasy integracyjne funkcjonują na poziomie klasy I, II, III, IV i V

Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie w normie intelektualnej z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o następujących niepełnosprawnościach:
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • niedosłyszące
 • niedowidzące
 • choroby przewlekłe
Szkoła nie przyjmuje dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:
 • upośledzenie w stopniu umiarkowanym i ciężkim
Najważniejsze cele statutowe szkoły, to:
 • zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, życzliwości i przynależności do wspólnoty
 • wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, autonomii, zaufaniu i wsparciu
 • budzenie wiary we własne możliwości
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
W klasach integracyjnych oprócz nauczyciela prowadzącego zatrudniony jest nauczyciel wspomagający, a uczniowie z upośledzeniem czynności rąk mają możliwość korzystania z elektrycznych maszyn do pisania.

Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy specjalistów:
 • reedukatora
 • logopedy
 • psychologa
Dla dzieci niepełnosprawnych dużym ułatwieniem jest fakt, że w tym samym budynku co szkoła mieści się Przychodnia Rehabilitacyjna, w której dzieci po lekcjach mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych i zajęć rewalidacyjnych.