null

Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość"

Termin realizacji:

01.09.2016 - 30.06.2017

Źródła finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 158 510 zł
Kwota dofinansowania: 137 910 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider –Fundacja ARTE
Partner – Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Grupa docelowa:

Młodzież w wieku 13 – 18 lat z terenu warszawskiego Targówka

Cel projektu:

Celem głównym projektu "Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość" jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży (ok. 150 osób) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiego Targówka w zakresie prowadzonych w tej dzielnicy działań związanych z rewitalizacją lokalnego środowiska.
Projekt przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe i wizyty studyjne w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów dzielnicy, warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji/adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów Targówka, w efekcie których powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu zakłada się m.in. uzyskanie trwałej zmiany w świadomości młodzieży z Targówka w zakresie partycypacji w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w prowadzonych na Targówku działaniach rewitalizacyjnych, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw obywatelskich służących rozwojowi lokalnego środowiska, w którym młodzi ludzie mieszkają, uczą się i spędzają wolny czas, i włączania się w prowadzone na Targówku konsultacje społeczne.

Zakładamy, że zaproponowane w projekcie formuły będą stanowiły punkt wyjścia i inspirację do inicjowania przez młodzież własnych działań obywatelskich w zakresie opieki nad lokalnym środowiskiem i poprawą oblicza Targówka. Działania projektu, jako alternatywna forma spędzania czasu, będą jednocześnie szansą na zmniejszenie problemów społecznych i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży.

Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.