null

Targówek dba o swoich seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pomieszczenie w domu dziennego pobytu, grupa zaproszonych gości, w tym wiceprezydent Warszawy oraz przedstawiciele Rady i Zarządu dzielnicy Targówek na oficjalnym otwarciu placówki

Nowoczesny dom dziennej opieki dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami powstał na terenie dzielnicy Targówek. Placówka została zlokalizowana przy ulicy Radzymińskiej 154 w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego.

W oficjalnym otwarciu placówki oprócz władz samorządowych dzielnicy Targówek wzięła także udział Aldona Machnowska-Góra - wiceprezydentka m.st. Warszawy. Nadzór nad nowoczesną palcówką przejął Ośrodek Pomocy Społecznej w dzielnicy Targówek, który na co dzień świadczy usługi na rzecz osób potrzebujących. W placówce oprócz miejsc do wypoczynku przewidziano także sale do ćwiczeń rehabilitacyjnych, sale terapii zajęciowej, tzw. salę wyciszenia oraz punkt konsultacji medycznych. Placówka będzie otwarta w godzinach 8.00 -16.00, od poniedziałku do piątku.

W spotkaniu udział wzięli:
Aldona Machnowska–Góra - wiceprezydent m.st. Warszawy, Dorota Jedynak - dyrektor Biura Ochrony Środowiska, Małgorzata Kwiatkowska – burmistrz dzielnicy Targówek oraz zastępcy: Jędrzej Kunowski, Dorota Kozielska, Krzysztof Miszewski, Jacek Duczman, radni dzielnicy Targówek: Kamil Maciejczuk, Hanna Sobótka, Jerzy Żarnecki, Justyna Rucyk, Witold Harasim, Andrzej Grabowski oraz dyrektor OPS Targówek – Alicja Witoszyńska