null

Urząd Stanu Cywilnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Dane adresowe:

ul. L. Kondratowicza 20, 03-285 Warszawa
tel.: +48224438847
fax: +48224438849

Siedziba USC przy ul. Kondratowicza 20 jest częścią III Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 od poniedziałku, 23 marca 2020 r., do odwołania siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięte będą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Bielanach, Białołęce, Wilanowie, Wesołej i Woli. W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, ul.Marcina Flisa 6, nie będzie można załatwiać spraw osobiście.

W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym). 

Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego mogą być składane po uprzednim umówieniu wizyty w urzędzie- sugeruje się złożenie wniosku drogą korespondencyjną lub przez e-PUAP z podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową.

Wnioski o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP - dla osób posiadających profil zaufany. Wnioski muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Maksymalna liczba uczestników uroczystości wynosi 5 osób, w tym para młoda i świadkowie. Wszyscy obowiązani są do zakrywania nosa i ust. Zwolniena z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przyjmuje zapisy na cywilne uroczystości zawarcia związku małżeńskiego po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.

Można tu dokonać wszystkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, czyli:

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o wydanie odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Przy siedzibie jest również ulokowana sala ślubów.